ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η εταιρεία στα πλαίσια εφαρμογής της πολιτικής ποιότητας των προϊόντων της, έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο του ISO 9001:2000 φορέας πιστοποίησης του οποίου είναι η TUV SUD Management Service Gmbh Germany.

Copy link
Powered by Social Snap